ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Σεμινάριο Επαγγελματική κατασκευή Web Sites, Α' κύκλος - ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Σεμινάριο Html / Dreamweaver

Δηλώστε Συμμετοχή

Τα μαθήματα HTML ξεκίνησαν στην ΕΕΧΙ τον Ιανουάριο του 1994.

To τμήμα είναι διάρκειας 10 ωρών (1 μάθημα την εβδομάδα των 2,5 ωρών), που ολοκληρώνονται σε 4 εβδομάδες, με κόστος 89 ευρώ.


Χώρος Διεξαγωγής: στα γραφεία της ΕΕΧΙ:
Κύθνου 16, 2ος όροφος - Αγία Παρασκευή (ΜΕΤΡΟ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Εξοπλισμός, Σημειώσεις: Κάθε μαθητής/ρια έχει μπροστά του προσωπικό υπολογιστή με τα προγράμματα που χρειάζονται. Δίνονται σημειώσεις.

Το μάθημα αυτό αφορά όλους τους χρήστες που θέλουν να μάθουν να κατασκευάζουν ιστοσελίδες με χρήση της html και του προγράμματος dreamweaver.

Γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Έτσι κάθε ενότητα συνοδεύεται από την ανάλογη άσκηση του γνωστού προγράμματος κατασκευής ιστοσελίδων.

Συνοπτική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και των δύο κύκλων αυτού του σεμιναρίου:

A΄κύκλος:
- Ιστορικά στοιχεία, στοιχεία δικτύων Η/Υ, clients – servers, web pages, ορολογία HTML
- HTML, XML και XHTML
- SSH και FTP
- HTML tags, elements, tag attributes
- Παράγραφοι κειμένου – κεφαλίδες

- Μορφοποίηση γραμματοσειράς κειμένου, φόντου σελίδας κλπ
- Λίστες (αριθμημένες και μη)
- Πίνακες
- Δημιουργία υπερσυνδέσεων (hyperlinks)
- Ειδικοί χαρακτήρες και πώς τους εισάγουμε
- Φόρμες στην HTML (δημιουργία απλών σελίδων εισαγωγής δεδομένων σε φόρμες)
- Frames
- Κατασκευή ενός απλού site με διασυνδέσεις μεταξύ των ιστοσελίδων του

Β΄κύκλος:

- Αναγκαιότητα εισαγωγής της χρήσης CSS στην κατασκευή ιστοσελίδων
- Σύνταξη CSS
- Τρόποι εισαγωγής των δεδομένων στις ιστοσελίδες (εσωτερική – εξωτερική εισαγωγή)
- Μορφοποίηση φόντου, κειμένου, γραμματοσειράς, περιθωρίων και ορίων μιας σελίδας μέσω CSS
- Εξοικείωση με τη χρήση του πακέτου Dreamweaver για την κατασκευή ιστοσελίδων
- Παράλληλη γραφή κώδικα αλλά και χρήση των built-in menus του γραφικού περιβάλλοντος.
- Στοιχεία προγραμματισμού Javascript - εισαγωγή έτοιμων scripts σε σελίδες.


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη