ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Νομικά Θέματα

Νομική Στήριξη

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, με διαρκή παρουσία στο Ελληνικό Διαδίκτυο από τον Ιανουάριο του 1994 προσφέρει στα μέλη της Νομική Στήριξη. Στα προβλήματά σας απαντά ηλεκτρονικά η Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ.

Οι άδειες GNU GPL και GNU LGPL, μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα από την Ν.Σ. της Ε.Ε.Χ.Ι., Έλενα Αλκ. Σπυροπούλου, στο πλαίσιο εργασιών και με την συνδρομή των συμμετεχόντων στην ομάδα Ι3 του e-business forum το έτος 2007.