ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Μαθήματα OpenOffice, A’ κύκλος - ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Δηλώστε συμμετοχή και προκαταβολή εγκαίρως και εξασφαλίστε έκπτωση 10% σε όλα τα σεμινάρια. Για φοιτητές ή ανέργους ισχύει επιπλέον έκπτωση 10% με επίδειξη πάσου (ή ταυτότητας ή βεβαίωσης φοιτητή) ή κάρτας ανεργίας. Για αγορές arduino άνω των 40 ευρώ ισχύει επιπλέον έκπτωση 10%. Για 2 άτομα που γράφονται μαζί ισχύει επιπλέον έκπτωση 10%.
Αναλυτικά: 40% έκπτωση (Προκαταβολή εγκαίρως+Φοιτητής ή Άνεργος+Αγορά 40 ευρώ Arduino+1 άτομο)

Δηλώστε Συμμετοχή

Δίδεται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο τέλος κάθε κύκλου.

Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσες Διδασκαλίας του INTERNET NOW!, Κύθνου 16, 2ος όροφος - Αγία Παρασκευή (ΜΕΤΡΟ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Εξοπλισμός, Σημειώσεις: Κάθε σπουδαστής/ρια έχει μπροστά του προσωπικό φορητό υπολογιστή HP τελευταίας τεχνολογίας με τα προγράμματα που χρειάζονται. Δίνονται σημειώσεις.

Τα τμήματα είναι δυο τύπων:
1. κανονικού ρυθμού από 8-10 άτομα διάρκειας 16 ωρών για κάθε κύκλο (1 μάθημα την εβδομάδα των 4 ωρών), που ολοκληρώνονται σε 4 εβδομάδες, με κόστος 175 ευρώ για τον Α' κύκλο και 195 ευρώ για τον Β' κύκλο σε ημέρες και ώρες κατόπιν συννενοήσεως με τους εισηγητές.
2. εντατικού ρυθμου(ιδιαίτερο) από 2-4 άτομα διάρκειας 6 ωρών για κάθε κύκλο (1 μάθημα την εβδομάδα των 2 ωρών), που ολοκληρώνονται σε 3 εβδομάδες, με κόστος 120 ευρώ για τον Α' κύκλο και 150 ευρώ για τον Β' κύκλο σε ημέρες και ώρες κατόπιν συννενοήσεως με τους εισηγητές.
Ημέρες: κατόπιν συννενοήσεως
Ώρες: τμήμα κανονικού ρυθμού 18.00-22.00
τμήμα εντατικού ρυθμού (ιδιαίτερο) 16.00-18.00
Διάρκεια κάθε κύκλου:τμήμα κανονικού ρυθμού 4 εβδομάδες (1 συνάντηση κάθε εβδομάδα)
τμήμα εντατικού ρυθμού 3 εβδομάδες (1 συνάντηση κάθε εβδομάδα)

Το μάθημα αυτό προσφέρει σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν και να επεξεργάζονται έγγραφα κειμένου, λογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας το πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα που παρέχει το OpenOffice.org.

Το OpenOffice.org περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου (Writer), υπολογιστικό φύλλο (Calc), δημιουργό παρουσιάσεων (Ιmpress) και πρόγραμμα σχεδίασης (Draw). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες (Microsoft Windows, Solaris, Linux, Μac OS) και παράλληλα διαθέτει την ίδια λειτουργικότητα με άλλα δημοφιλή προγράμματα εφαρμογών γραφείου (όπως το MS Office). Αποτελεί την ιδανική λύση για επιχειρήσεις, σχολεία και οργανισμούς, καθώς μπορούν να το αποκτήσουν ελεύθερα.

Γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Έτσι κάθε ενότητα συνοδεύεται από την ανάλογη πρακτική άσκηση.

Συνοπτική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων και των δύο κύκλων αυτού του σεμιναρίου:

Α’ κύκλος
* Επεξεργασία κειμένου μέσω Writer
- δημιουργία νέου εγγράφου, αποθήκευση και άνοιγμα
- δημιουργία εγγράφου από πρότυπο
- αντιγραφή, επικόλληση και αποκοπή κειμένου
- εύρεση και αντικατάσταση κειμένου
- μορφοποίηση παραγράφου και γραμματοσειράς
- διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση
- δημιουργία λίστας με κουκίδες και με αρίθμηση
- εισαγωγή και μορφοποίηση εικόνας

* Επεξεργασία Λογιστικών φύλλων μέσω Calc
- καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων σε φύλλα
- επιλογή κελιών, γραμμών και στηλών
- διαγραφή και προσθήκη κελιών, γραμμών και στηλών
- μορφοποίηση κελιών
- μορφοποίηση περιεχομένου κελιών
- ταξινόμηση δεδομένων
- εισαγωγή γραφήματος
- στοίχιση κελιών και αναδίπλωση περιεχομένου
- χρήση αναφορών κελιών και απλών αριθμητικών πράξεων
- διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση

* Δημιουργία παρουσιάσεων μέσω Impress
- δημιουργία νέας παρουσίασης, αποθήκευση και άνοιγμα
- δημιουργία παρουσίασης από πρότυπο
- εισαγωγή, αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή διαφάνειας
- εργασία με πλαίσια κειμένου, λίστες με κουκίδες και αρίθμηση
- εισαγωγή εικόνων και γραφημάτων
- αλλαγή προβολής παρουσίασης
- εφέ κίνησης πλαισίου κειμένου και άλλων αντικειμένων

Β’ κύκλος
* Επεξεργασία κειμένου μέσω Writer
- σχεδίαση σχημάτων
- εισαγωγή και επεξεργασία πίνακα
- εισαγωγή γραφήματος
- στοίχιση και στηλοθέτες
- επεξεργασία κεφαλίδας και υποσέλιδου
- συγχώνευση αλληλογραφίας

* Επεξεργασία Λογιστικών φύλλων μέσω Calc
- εύρεση και αντικατάσταση δεδομένων
- αντιγραφή μορφοποίησης κελιών και περιεχομένου
- μορφοποίηση γραφήματος
- χρήση σχετικών, μικτών και απόλυτων αναφορών κελιών σε τύπους υπολογισμού
- χρήση συναρτήσεων σε τύπους υπολογισμού με αναφορά κελιών
- ορισμών περιοχής εκτύπωσης
- διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση

* Δημιουργία παρουσιάσεων μέσω Impress
- σχεδίαση σχημάτων
- επεξεργασία εικόνων, γραφημάτων και σχημάτων
- εφέ εναλλαγής διαφανειών
- εισαγωγή σχολίων
- διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση παρουσίασης και σχολίων


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη