ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Σεμινάριο Arduino Workshop Lab, ρομποτική, προγραμματισμός, αυτοματισμοί

arduino internetnow.png

Εισηγητής του σεμιναρίου Σεμινάριο Arduino Workshop Lab, ρομποτική, προγραμματισμός, αυτοματισμοί είναι ο Νίκος Βασιλάκος

Γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Κάθε αντικείμενο διδάσκεται μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων χρήσιμων για την κατανοηση και σωστή χρήση του arduino.

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους -σε σχέση με τον προγραμματισμό- ενώ βασικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες μιας και η προσέγγιση του αντικειμένου γίνεται από την αρχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To τμήμα είναι διάρκειας 12 ωρών για κάθε κύκλο (1 μάθημα την εβδομάδα των 2 ωρών), που ολοκληρώνονται σε 6 εβδομάδες, με κόστος 89 ευρώ.

Δίδεται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης στο τέλος κάθε κύκλου.

Εξοπλισμός, Σημειώσεις: Κάθε μαθητής/ρια έχει μπροστά του προσωπικό υπολογιστή με τα προγράμματα που χρειάζονται.Παρέχονται συνδεδεμένα και έτοιμα Arduino και IDE καθώς και σημειώσεις. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου δίνεται βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Γενική φιλοσοφία των σεμιναρίων είναι η πρακτική εξάσκηση (Hands on Training). Κάθε αντικείμενο διδάσκεται μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων χρήσιμων για την κατανοηση και σωστή σχήση του arduino.

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους σε σχέση με τον προγραμματισμό ενώ κάποιες βασικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες μιας και η προσέγγιση του αντικειμένου γίνεται από την αρχή.

Ενδεικτικά μερικά απο τα projects που υλοποιούνται:
i) χρήση διακόπτη(pushbutton) για τον έλεγχο LED
ii)έλεγχος LED με χρήση διαμόρφωσης πλάτους παλμού(Pulse-width modulation, PWM)
iii)χρήση LDR αντί διακόπτη(pushbutton)
iv)οδήγηση μεγαλύτερων φορτίων(μοτεράκι, ανεμιστηράκι)
v)υλοποίηση του κυκλώματος ''arduino networked lamp''

Το σεμινάριο έχει σκοπό να εισάγει τον ενδιαφερόμενο σε προχωρημένες λειτουργίες του arduino και του προγραμματισμού του, καθώς και σε γενικά πράγματα που αφορούν την επικοινωνία του arduino με άλλα chips και αλληλεπίδρασης του με το φυσικό κόσμο με κάθε δυνατό τρόπο.
Συνοπτική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων αυτού του σεμιναρίου:

-Arduino microcontroller
-Arduino programming language
-Arduino development environment
-Βασικές αρχές ηλεκτρονικής
-Έλεγχος LEDs
-Διακόπτες και debouncing
-Αισθητήρες φωτός και ποτενσιόμετρα
-Programming statements στη γλώσσα των Arduino Sketches
-Pulse Width Modulation
-RGB LEDs
-Αισθητήρες θερμότητας
-LED bar chart
-Διαχείριση / παρακολούθηση χρόνου και διάρκειας εργασιών
-Διαχείριση Χρόνου
-Αισθητήρες κίνησης και εφαρμογές αυτών
-Έλεγχος Τάσης
-Παράκαμψη του περιορισμού των 30mAmps παροχής ανά pin
-Χρήση μηχανισμών servo
-Mosfet και Ψηφιακοί Διακόπτες
-Σύνδεση με 220V μέσω ρελέ
-8x8 LED Matrix
-Παραγωγή Ήχου & δημιουργία μελωδίας
-Διαχείριση Μνήμης
-Arduino Libraries
-C character strings
-ATOI & floating point operations
-Sketch Functions
-Ethernet Shields
-Χρήση του Fritzing
-Parallel Shifting-Out Shift Registers
-Εισαγωγή στη γλώσσα Processing
-Διαχείριση γραφικών με Processing
-Object Oriented Programming σε Processing
-Επικοινωνία PC με Arduino
-Έλεγχος του PC από το Arduino
-Ανταλλαγή μεγάλου όγκου δεδομένων μεταξύ PC και Arduino