ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Συμβουλές για διανομείς GNU/GPL

FSF Europe

Χρήσιμες συμβουλές για διανομείς λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GNU GPL (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU GPL)

Αυτές οι συμβουλές μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε κάποια συνηθισμένα προβλήματα, όταν διανέμετε λογισμικό που περιέχει κώδικα που υπάγεται στην άδεια GNU GPL. Για λεπτομερέστερη και εξουσιοδοτημένη πληροφόρηση σχετικά με την διανομή κώδικα σύμφωνα με την άδεια GNU GPL θα πρέπει να μελετήσετε τις Συχνές Ερωτήσεις και τον Οδηγό HOW-TO σχετικά με την άδεια GNU GPL του Ιδρύματος FSF.

Όσα ακολουθούν δεν συνιστούν νομική συμβουλή. Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε σε νομικό σύμβουλο.

Βασικές Κατευθύνσεις:
1. Ελέγξτε, αν ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού είναι διαθέσιμος στους χρήστες.
2. Ελέγξτε, αν εσείς είστε ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού. Αν περιλαμβάνετε Ελεύθερο Λογισμικό, του οποίου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους, βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε κατάλληλη αναφορά.
3. Ελέγξτε, αν διανέμετε την σωστή έκδοση του πηγαίου κώδικα. Ο πηγαίος κώδικας που διατίθεται, πρέπει να είναι ακριβώς ο πηγαίος κώδικας που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του εκτελέσιμου (δυαδικού).
4. Ελέγξτε, αν συμπεριλαμβάνετε τον πηγαίο κώδικα κάθε έργου που έχει παραχθεί από κώδικα υπαγόμενο στην άδεια GNU GPL, όχι μόνο των στοιχείων GNU-GPL τρίτων.
5. Ελέγξτε, αν περιλαμβάνετε επίσης τα απαραίτητα scripts για τον έλεγχο της μεταγλώττισης και εγκατάστασης.
6. Αν διατίθεται και η αλυσίδα εργαλείων (toolchain) και αυτή περιέχει εργαλεία που υπάγονται στην άδεια GNU GPL (όπως ο μεταγλωττιστής GCC), ελέγξτε, αν διατίθεται ο πηγαίος κώδικας και γι' αυτά τα εργαλεία.

Πριν από την διανομή του προϊόντος:
1. Ελέγξτε, αν οι συμβάσεις αγοράς που σας δεσμεύουν, απαιτούν o προμηθευτής να γνωστοποιεί την ύπαρξη λογισμικού που υπάγεται στην άδεια GPL.
2. Ελέγξτε, αν οι προμηθευτές σας παρέχουν όλο το υλικό που χρειάζεστε για να συμβαδίζετε με την άδεια GNU GPL.
3. Είναι καλό να επιβεβαιώνετε, ότι αν οι προμηθευτές σας αθετήσουν τους όρους της GPL, τότε αναλαμβάνουν να διορθώσουν την κατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Κατά την διανομή του προϊόντος:
1. Βεβαιωθείτε, ότι μαζί με το προϊόν υπάρχει και ένα αντίγραφο της άδειας GNU GPL.
2. Βεβαιωθείτε, ότι μαζί με το προϊόν διατίθεται και αντίγραφο του πηγαίου κώδικα ή ότι περιλαμβάνετε έγγραφη προσφορά παροχής του πηγαίου κώδικα σε ένα φυσικό μέσο μεταφοράς όπως ένα CD ROM με κόστος όχι περισσότερο του κόστους παραγωγής και αποστολής.
3. Θυμηθείτε, ότι δεν μπορείτε να προσφέρετε έναν υπερσύνδεσμο για "κατέβασμα" του πηγαίου κώδικα αντί για έγγραφη προσφορά αποστολής του πηγαίου κώδικα σε ένα φυσικό μέσο μεταφοράς. Μπορείτε να παρέχετε μαζί με την έγγραφη προσφορά και αναφορά σε δικτυακό τόπο για κατέβασμα. Αυτό μπορεί να μειώσει τα αιτήματα για παροχή του πηγαίου κώδικα.
4. Θυμηθείτε, ότι αν διανέμετε τα δυαδικά (εκτελέσιμα) αρχεία από το Internet, πρέπει να φιλοξενείτε τον πηγαίο κώδικα στον ίδιο server.

Μην παραλείπετε να ελέγχετε τον Οδηγό HOW-TO του FSF για την ορθή χρήση της άδειας GNU GPL. Είναι σύντομος, σαφής και εξηγεί επακριβώς τι χρειάζεται να κάνετε, όταν διανέμετε κώδικα υπαγόμενο στις διατάξεις της άδειας GNU GPL.