ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Domain .gr και Hosting

Aριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ: 96024
Γραμμή Εξυπηρέτησης καταναλωτών: 210 72 39 550 (Δευ-Παρ 9.00-17.00) 6987 501 444 (Δευ-Παρ 17.00-21.00)

Συμπληρώστε τη φόρμα για να αποκτήσετε το δικό σας όνομα χώρου με την κατάληξη που επιθυμείτε.
Για αλλαγή καταχωρητή προς την ΕΕΧΙ, για μεταβίβαση χρήσης και για αλλαγή επωνυμίας δικαιούχου επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών για να σας αποστείλουμε τα σχετικά έγγραφα.

Η διαδικασία καταχώρησης του ονόματος στα στοιχεία σας ξεκινά αμέσως μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον αριθμό λογαριασμού Alpha Bank 107 00 200 200 36 34 με δικαιούχο την Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet. Ό,τι ακολουθεί ισχύει μόνο για νέες συνδρομές στην ΕΕΧΙ.

Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης, ή αν δεν είναι ελεύθερο το όνομα που ζητήσατε, τα χρήματα επιστρέφονται στο ακέραιο. Οι τιμές ισχύουν για νέες αιτήσεις. Στις τιμές των συνδρομών που ακολουθούν δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Aριθμός Μητρώου ΕΕΤΤ: 96024
Γραμμή Εξυπηρέτησης καταναλωτών: 210 72 39 550 (Δευ-Παρ 9.00-17.00) 6987 501 444 (Δευ-Παρ 17.00-21.00)

Γράψτε το όνομα χώρου που επιθυμείτε με την κατάληξη που θέλετε χωρίς www. στην αρχή. Π.χ.: eexi.gr ή εεχί.gr ή eexi.eu ή όλα στη σειρά.
Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας
Γράψτε τη διεύθυνσή σας. Μην ξεχάσετε περιοχή και Τ.Κ.
Σημείωση: Σε περίπτωση που ο καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί/εδρεύει στο εξωτερικό, ο καταχωρούμενος με την παρούσα αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα όπως κοινοποίηση Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης σε περίπτωση που α) κατατεθεί καταγγελία-αίτηση διαγραφής ονόματος χώρου από τρίτο πρόσωπο, ή μέσω αυτετπάγγλετης από την ΕΕΤΤ διαδικασίας μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο
Κενό για Εταιρείες και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου
Συμπληρώστε το κινητό σας τηλέφωνο
Κωδικός Εξουσιοδότησης Προσώπου: