ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Νομική Στήριξη μέσω E-mail

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet, με διαρκή παρουσία στο Ελληνικό Διαδίκτυο από τον Ιανουάριο του 1994 προσφέρει στα μέλη της τη νέα δράση Νομικής Στήριξης.

Στα προβλήματά σας απαντά _ηλεκτρονικά_ η Νομική Σύμβουλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ.

1. Τα στοιχεία που θα δηλώσετε δεσμεύονται από ό,τι ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Λόγω της φύσης των στοιχείων που θα γράψετε ισχύει και επαγγελματικό απόρρητο.

Συμπληρώστε το Ονοματεπώνυμό σας
Συμπληρώστε το σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας
Συμπληρώστε το κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε το E-mail σας
Περιγράψτε το θέμα σας