Τί είναι η ΕΕΧΙ

Submitted by eexi on Sat, 05/11/2019 - 09:25

Τί είναι η ΕΕΧΙ;

Η ΕΕΧΙ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό που ιδρύθηκε από 58 συμπολίτες μας το 1994 για να προσφέρει φτηνές συνδέσεις στο Internet χωρίς χρονικό περιορισμό.

Είμαστε δεύτερος χρονικά Πάροχος μετά την Forthnet και δεν έχουμε λάβει ποτέ κρατική ή κοινοτική επιδότηση και επιχορήγηση.

Υποστηρίζουμε το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Σήμερα η ΕΕΧΙ αγωνίζεται για την εξασφάλιση του χαμηλότερου δυνατού κόστους σύνδεσης στο Internet στην Ελλάδα. Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η θέση του Νομικού Συμβούλου στην ΕΕΧΙ είναι άμισθες.

Από το 1994 που ιδρύθηκε, η ΕΕΧΙ, έχει αξιοποιήσει την δραστηριότητα των μελών της για την επίσημη αναγνώρισή της, τη διαμόρφωση των γραφείων της και την εγκατάστασή της σε αυτά, την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία των εξυπηρετητών της και την πραγματοποίηση σεμιναρίων για τη δομή, χρήση και αξιοποίηση του Internet σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η ΕΕΧΙ διάνυσε αρκετό δρόμο από τον Δεκέμβριο του '93 παράλληλα με το Internet σε μια Ελλάδα που έχει αλλάξει αρκετά από τότε.

Η ΕΕΧΙ προσφέρει δικαιώματα στα μέλη της με σκοπό την εξασφάλιση της πρόσβασής τους στο Internet, την ενημέρωσή τους για θέματα που αφορούν στο Διαδίκτυο και την επίλυση κοινών προβλημάτων.

Παράλληλα ενεργεί για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Internet και για την εκπαίδευση σε αυτό.

Διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια φροντίζοντας να είναι ιδιαίτερα προσιτά σε μαθητές και φοιτητές.

Διατηρεί το δικό της host με μόνιμη σύνδεση με το Internet και διαθέτει λογαριασμούς στα μέλη της.